1540 NĂM NGÀY SINH PHẠM TU

Người đăng: Khôi Pham Văn, Ngày đăng: 16-04-2016

NHỚ 1540 NĂM  NGÀY SINH  ĐÔ HỒ ĐẠI VƯƠNG PHẠM TU (12 tháng 3 Bính Thìn-476  –  12 tháng 3 Bính Thân-2016)   Theo  “Thần phả Phạm Đô Hồ Đại Vương, ...

THƯỢNG THỦY TỔ HỌ PHẠM VIỆT NAM

Thượng Thủy tổ Họ Phạm Việt Nam là người họ Phạm đầu tiên được ghi tên tuổi trong lịch sử Việt Nam, là vị anh hùng dân tộc kiệt xuất có ...

THƯỢNG THỦY TỔ HỌ PHẠM VIỆT NAM

Danh tướng Phạm Tu – Thượng thủy tổ họ Phạm Việt Nam Phạm Tu (476 – 545) Tiền Lý triều Tả tướng, Trưởng Ban võ của nhà nước Vạn Xuân Thượng thủy ...

Các tin tức khác :