CẨM NANG XÂY DỰNG VÀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM ...

Người đăng: phoipha, Ngày đăng: 08-08-2014

Tải file cẩm nang xây dựng và thành lập Hội Đồng Họ Phạm các Tỉnh Thành, Quận Huyện. Mời Tải File Cẩm nang  nhận diện Họ Phạm Việt Nam mới nhất tại ...

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG TRANG WEB HỌ PHẠM TP.HCM

HỌ PHẠM VIỆT NAM HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM TP.HỒ CHÍ MINH —————-& * & * & ——————                                                          Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 11 năm 2012 QUY CHẾ ...

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG HỌ ...

Tải file pdf Quy chế mới nhất tại đây. HỌ PHẠM VIỆT NAM HỌ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH —o0o— QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỌ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA III, ...

Quy ước Khuyến học – Khuyến tài – HĐ HP TP.HCM

QUY ƯỚC VỀ KHUYẾN HỌC KHUYẾN TÀI Khuyến học, khuyến tài là một trong những nội dung trọng tâm trong hoạt động của Hội đồng họ Phạm Thành phố Hồ Chí ...

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ HÌNH ...

Ở thành phố đã xuất hiện nhiều Ban liên lạc (BLL) hoặc Hội đồng gia tộc (HĐGT) của nhiều chi họ Phạm nhưng chưa liên kết được với nhau. Đầu năm ...

Các tin tức khác :