CẨM NANG XÂY DỰNG VÀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM ...

Người đăng: phoipha, Ngày đăng: 08-08-2014

Tải file cẩm nang xây dựng và thành lập Hội Đồng Họ Phạm các Tỉnh Thành, Quận Huyện Hội Đồng Họ Phạm TP.Hồ Chí Minh & Các tỉnh Phía Nam Số 6, ...

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG TRANG WEB HỌ PHẠM TP.HCM

             HỌ PHẠM VIỆT NAM                 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM TP.HỒ CHÍ MINH                   Độc lập – Tự do – ...

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG HỌ ...

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM                   Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM TP.HCM                       ...

Quy ước Khuyến học – Khuyến tài – HĐ HP TP.HCM

QUY ƯỚC VỀ KHUYẾN HỌC KHUYẾN TÀI Khuyến học, khuyến tài là một trong những nội dung trọng tâm trong hoạt động của Hội đồng họ Phạm Thành phố Hồ Chí ...

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ HÌNH ...

Ở thành phố đã xuất hiện nhiều Ban liên lạc (BLL) hoặc Hội đồng gia tộc (HĐGT) của nhiều chi họ Phạm nhưng chưa liên kết được với nhau. Đầu năm ...