Phương pháp dựng bộ Gia phả

Người đăng: phoipha, Ngày đăng: 21-12-2015

Để có thêm tư liệu tham khảo cho các dòng họ lập mới/ tục biên Tộc phả, xin trích giới thiệu Phần 3: Bố cục hợp lý của bộ Gia phả ...

Xây dựng Tộc phả

BBT: Tộc phả (hay Gia phả) là dạng sử dòng họ/ gia tộc truyền đời cho các thế hệ sau, là tư liệu quý cho các dòng họ khác tìm hiểu ...

Thần phả và sắc phong Đô Hồ Đại Vương Phạm Tu ...

[pdfviewer]http://hophamtphcm.org/wp-content/uploads/than-pha-sac-phong-pham-tu-tai-dinh-ngoai.pdf[/pdfviewer]

Bài cùng danh mục: