CHUYÊN MỤC 20 NĂM LÀM VIỆC HỌ – Kỳ III

Người đăng: Khôi Pham Văn, Ngày đăng: 07-10-2016

CHUYÊN MỤC 20 NĂM LÀM VIỆC HỌ – Kỳ III QUÁ TRÌNH 20 NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM (1996 – 2016) II. THỜI KỲ BAN LIÊN ...

Đôi nét về họ Phạm Việt Nam

Việt Nam có 6 dân tộc có người mang Họ Phạm: * – 1 / 165 họ của người Kinh, * – 1 / 11 họ của người Mường, * – ...

Lá Cờ Truyền Thống

Lá cờ truyền thống Họ Phạm Việt Nam Có một vật không thể thiếu trong các buổi họp mặt tòan quốc Họ Phạm Việt nam, một vật luôn được treo ở ...

Họ Phạm đời đời là lương đống của xã tắc

Phạm Tu, vị danh tướng khai quốc nguyên huân của nhà tiền Lý (Vạn Xuân) vị soái tướng đứng đầu ban Võ trong triều đình của Lý Nam Đế, nhân vật ...

Các tin tức khác :