Đặc san Họ Phạm Sài Gòn số Xuân 2016 sẽ ra mắt bà con họ Phạm dịp đón Xuân về

Người đăng: phoipha, Ngày đăng: 15-10-2015, 2709 Views

Chiều qua 12/10, Ban Biên tập Đặc san Họ Phạm Sài Gòn đã họp phiên đầu tiên để bàn về các bước chuẩn bị cho ra mắt Đặc san Họ Phạm Sài Gòn số Xuân 2016.

Chiều qua 12/10, Ban Biên tập Đặc san Họ Phạm Sài Gòn đã họp phiên đầu tiên để bàn về các bước chuẩn bị cho ra mắt  Đặc san Họ Phạm Sài Gòn số Xuân 2016.

Chiều qua 12/10, Ban Biên tập Đặc san Họ Phạm Sài Gòn đã họp phiên đầu tiên để bàn về các bước chuẩn bị cho ra mắt Đặc san Họ Phạm Sài Gòn số Xuân 2016.

Đến dự có ông Phạm Công Sang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng họ Phạm TP. Hồ Chí Minh; ông A Soẻn – Phạm văn Tuyền, Ủy viên Hội đồng họ Phạm TP. Hồ Chí Minh và các vị Ủy viên trong Hội đồng họ Phạm TP. Hồ Chí Minh.

Đến dự có ông Phạm Công Sang, Phạm văn Tuyền và các vị Ủy viên trong Hội đồng họ Phạm TP. Hồ Chí Minh

Đến dự có ông Phạm Công Sang, Phạm văn Tuyền và các vị Ủy viên trong Hội đồng họ Phạm TP. Hồ Chí Minh

Thay mặt Thường trực Hội đồng họ Phạm TP. Hồ Chí Minh, ông Phạm Công Sang cho biết: Nhằm phát huy truyền thống Văn hóa Dân tộc Việt Nam, bảo tồn những cốt cách xưa nay trong các dòng tộc Họ Phạm trên khắp cả nước; đồng thời tạo nhịp cầu đoàn kết nối tình tương thân tương ái, đùm bọc giữa những dòng họ Tộc trong nước nói chung và bà con trong Phạm tộc tại TP. Hồ Chí Minh nói riêng, Hội đồng họ Phạm TP.Hồ Chí Minh chủ trương xuất bản  Đặc san Họ Phạm Sài Gòn. Số đầu tiên ra mắt bà con Họ Phạm là Đặc san Họ Phạm Sài Gòn số Xuân 2016.

Hội đồng họ Phạm TP.Hồ Chí Minh thành lập Ban Biên tập của Đặc san,  gồm có:

1/ Ông  Phạm Văn Căn, Chủ  Tịch Hội đồng Họ Phạm Tp/HCM – Chủ Tịch Hội đồng Biên Tập.

2/ Ông Phạm Công Sang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng họ Phạm TP. Hồ Chí Minh – Tổng Biên tập;

3/ Ông A Soẻn – Phạm văn Tuyền, Ủy viên Hội đồng họ Phạm TP. Hồ Chí Minh, Phó Tổng Biên tập phụ trách xây dựng nội dung.

4/ Ông Phạm Trường Ngọc Tuấn, Ủy viên Hội đồng họ Phạm TP. Hồ Chí Minh, Phó Tổng Biên tập phụ trách thực hiện nội dung;

5/ Ông Phạm Bá Nhiễu, Ủy viên Hội đồng họ Phạm TP. Hồ Chí Minh, Phó Tổng Biên tập phụ trách thiết kế mỹ thuật.

6/ Ông Phạm Xuân Đông, Thư ký Hội đồng họ Phạm TP. Hồ Chí Minh, Thư ký ban biên tập, phụ trách quảng cáo và phát hành.

Đặc san Họ Phạm Sài Gòn số Xuân 2016 gồm các chuyên mục sau: Tâm thư của các dòng tộc Họ Phạm; Văn hóa truyền thống họ Phạm; Thể thao – Du lịch trong các dòng tộc họ Phạm; Khoa hoc – Đời sống – Những người con Họ Phạm thành đạt; Doanh nghiệp và sản phẩm doanh nghiệp của cộng đồng họ Phạm; Các món ăn Tết đón Xuân và nhiều chuyên mục hấp dẫn, phong phú khác.

"Nhằm phát huy truyền thống Văn hóa Dân tộc Việt Nam, bảo những cốt cách xưa nay trong các dòng tộc Họ Phạm trên khắp cả nước;"

“Nhằm phát huy truyền thống Văn hóa Dân tộc Việt Nam, bảo những cốt cách xưa nay trong các dòng tộc Họ Phạm trên khắp cả nước;”

Số đầu tiên Đặc san Xuân 2016 Họ Phạm Sài Gòn, Ban Biên tập Đặc san sẽ phấn đấu hết sức mình để tập Đặc san Xuân 2016 sẽ ra mắt bạn đọc và công đồng bà con Họ Phạm trước ngày 01/01/2016, chào mừng và đón năm mới đang về.

"đồng thời tạo nhịp cầu đoàn kết nối tình tương thân tương ái, đùm bọc giữa những dòng họ Tộc trong nước nói chung và bà con trong Phạm tộc tại TP. Hồ Chí Minh nói riêng"

“đồng thời tạo nhịp cầu đoàn kết nối tình tương thân tương ái, đùm bọc giữa những dòng họ Tộc trong nước nói chung và bà con trong Phạm tộc tại TP. Hồ Chí Minh nói riêng”

Ban Biên tập Đặc san rất mong đón nhận được các bài viết về dòng tộc, quê hương mình; những người con hiếu thảo Họ Phạm khắp mọi miền quê đất nước cùng hướng về cội nguồn Họ Phạm chúng ta./.

Phó tổng biên tập: Th.sĩ Phạm Bá Nhiễu

Các bài viết khác :