Câu lạc bộ Gái – Dâu họ Phạm Sài Gòn tổ chức Đại hội CLB khóa I nhiệm kỳ 2022-2025.

Người đăng: Admin, Ngày đăng: 10-07-2022, 1456 Views

Căn cứ Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ Gái – Dâu họ Phạm Sài Gòn. Căn cứ Biên bản họp trù bị BCN CLB ngày 23/06/2022.

Ngày 10/07/2022 Câu lạc bộ Gái – Dâu họ Phạm Sài Gòn tiến hành tổ chức Đại hội CLB khóa I nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội đã bầu ra BCN nhiệm kỳ I năm 2022-2025 như sau:

  1. Bà Phạm Thúy Hương – Chủ nhiệm (CN) Câu lạc bộ Gái – Dâu họ Phạm Sài Gòn
  2. Bà Phạm Thị Hải Yến – Phó chủ nhiệm thường trực, phụ trách Ban VHXH-Đối ngoại
  3. Bà Phạm Thị Lan Anh – Phó CN phu trách Ban Tài chính – Hậu cần
  4. Bà Phạm Thị Phương Lan Phó CN
  5. Bà Phạm Thị Anh Đài – Phó CN
  6. Bà Phạm Thị Hải – Phó CN
  7. Bà Phạm Thị A Nam – Phó CN

Các bài viết khác :