HỢP XƯỚNG THƯỢNG THỦY TỔ PHẠM TU 17/8/2014

Người đăng: huan-yngoc, Ngày đăng: 30-08-2014, 2664 Views

Sau lần trực tiếp tham dự lễ giỗ năm 2013 cùng đêm nhạc Họ Phạm lần 3, Nhạc sỹ Mai Phạm đã dâng trào cảm xúc và đêm đó nhạc sỹ đã không ngủ, trăn trở muốn đóng góp thêm những tác phẩm có ý nghĩa cho những buổi sinh hoạt dòng họ. Hợp xướng “Thượng Thủy Tổ Phạm Tu” đã được lên bản phác thảo ngay sau đó.

Sau thời gian dài 7 tháng với sự nỗ lực tìm kiếm các tài liệu về Thủy Tổ Phạm Tu cũng nhưng các hoạt động của dòng Họ, hợp xướng đã được hoàn tất thu thanh giai đoạn 1. Nhạc sỹ Mai Phạm vừa bay từ Úc về tuần trước để hoàn thiện các công đoạn cuối cùng của hợp xướng kịp thời biểu diễn trong Lễ giỗ năm nay. Sáng 13-7-2014 Hợp xướng “Thượng Thủy Tổ Phạm Tu” đã được tổng dượt. Ca trưởng Soeur Lê Thị Minh Tiên điều khiển ca đoàn tổng hợp có hơn 80 ca viên của ba ca đoàn: Mân Côi, Vô Nhiễm, Lorenso.

Nguồn youtube.com

Các bài viết khác :