Thi đấu quần vợt chào mừng Đại hội HĐHP Tp. HCM khóa III

Người đăng: Khôi Pham Văn, Ngày đăng: 24-04-2015, 2015 Views

p3

DANH SÁCH BẢNG THI ĐẤU GIẢI QUẦN VỢT HỌ PHẠM (2015)

Thời gian: 7:30 ngày 25/04/2015        Địa điểm: Sân Thành Trung – 108 Miếu Gò Xoài – Bình Hưng Hòa A – Q Bình Tân , TP.HCM.

Bảng Lão niên
Phạm Cao Nguyên 1961 Phạm Hữu Đức 1960
Phạm Xuân Hậu 1950 Phạm Hùng Sinh 1959
Phạm Đức Kỳ 1961 Phạm Văn Diệu 1956
Phạm Đức Bôn 1950 Phạm Văn Châu 1957
Phạm Như 1954 Phạm Đức Thụy 1959
Phạm Xuân Thành 1947 Phạm Đình Phong 1952

 

 

Bảng Trung niên
Phạm Xuân Mậu 1961 Phạm Quốc Việt 1966
Phạm Xuân Đông 1967 Phạm Hữu Vương 1966
Phạm Hữu Hùng 1970 Phạm Ngô Xuân Lực 1965
Phạm Văn Thịnh 1970 Phạm Huy Minh 1966
Phạm Minh Hải 1966 Phạm Văn Quang 1961
Phạm Trần Văn Bảy 1968 Phạm Tuấn Anh 1973
   

 

Bảng Thanh niên
Phạm Bá Cường 1964 Phạm Anh Tuấn 1972
Phạm Thành Giang 1977 Nguyễn Phạm Phong Vũ 1980
Phạm Văn Khoa 1995 Phạm Thế Tô 1973
Phạm Ngọc Thủ 1971 Phạm Quốc Bảo 1979
Phạm Văn Tây 1970 Phạm Thanh Vọng 1974
Phạm Tấn Khải 1974 Phạm Tấn Anh 1977
Phạm Tấn Hòa 1977 Phạm Minh Hùng 1972
Phạm Duy 1978 Phạm Giang Tùng 1981
Phạm Ngọc Trường 1971 Phạm Văn Lê 1971
Phạm Văn Nhượng 1971 Phạm Văn Phước 1985

 

 

 

 

 

Các bài viết khác :