VĐV ĐOẠT GIẢI GIẢI QUẦN VỢT TRUYỀN THỐNG HỌ PHẠM TOÀN QUỐC LẦN THỨ I

Người đăng: Admin, Ngày đăng: 05-10-2015, 1412 Views

1. Giải Lão Tướng
Giải nhất : Phạm Văn Sáng – Phạm Đức Bôn ( TP Hồ Chí minh)
Giải nhì : Phạm Minh Tuấn – Phạm ngọc Tuấn ( TP Hồ Chí Minh)
Đồng giải ba: Phạm Đức Nam – Phạm Văn Tấn ( Đà Nẵng)
Phạm Quang Dũng (Đà Nẵng) – Phạm Hùng (Huế)
2. Giải Đôi Nữ
Giải nhất : Phạm Thị Liên – Phạm Lệ Hà ( Hà Nội)
Giải nhì : Phạm Thị Thu Thủy – Đinh Thị Mai Anh ( Đà Nẵng)
Đồng giải ba: Phạm Dạ Thảo ( Đà Nẵng) – Phạm Thị Ngọc Phương ( TP Hồ Chí Minh)
Lại Thị Mỹ Linh ( Đà Nẵng)- Đỗ Thị Mỹ Lan ( TP Hồ Chí minh)
3. Giải Đôi Nam Nữ
Giải nhất : Phạm Thái Sơn – Đinh Thị Mai Anh ( Hà Nội)
Giải nhì : Nguyễn Bá Hiển – Phạm Thị Lệ Hà ( Hà Nội)
Đồng giải ba: Phạm Minh Đức ( Quảng Ngãi) Phạm Dạ Thảo ( Đà Nẵng)
Phạm Đoàn Huy Quang – Phạm Thu Thủy (Đà nẵng)
4. Giải Đôi Nam trình A
Giải nhất : Phạm Minh Đức – Phạm Duy Minh ( Quảng Ngãi)
Giải nhì : Phạm Thanh Vọng – Phạm Văn Khoa ( TP Hồ Chí Minh)
Đồng giải ba: Phạm Văn Phước – Phạm Ngọc Phi Hổ ( TP Hồ Chí Minh)
Phạm Anh Huy – Phạm Anh Dũng ( Hà Nội)
5. Giải Đôi Nam trình B
Giải nhất : Phạm Thái bảo – Phạm Ninh ( Hà Nội)
Giải nhì : Phạm Tấn Khải – Phạm Thanh Tuấn ( TP Hồ Chí Minh)
Đồng giải ba : Lê Đặng Hải – Phạm Văn Thành ( Đà Nẵng)
Phạm Huy Minh – Phạm Quốc Bảo ( TP Hồ Chí Minh)
6. Giải Đôi Nam trình C
Giải nhất : Phạm Hồng Phượng – Nguyễn Bá Hiển ( Hà Nội)
Giải nhì : Phạm Huy Minh – Phạm Đức Kỳ ( TP Hồ Chí Minh)
Đồng giải ba : Phạm Doãn Huỳnh – Phạm Văn Chung ( Đà Nẵng)
                       Phạm Cao Nguyên – Phạm Đức Mậu ( TP Hồ Chí Minh)
7. Giải Trọng Tài : Lý Trung Hiếu – Tổ trưởng Trọng tài (TP Hồ Chí Minh).

 

Các bài viết khác :