Danh sách Ban thường trực hội đồng họ Phạm TP.HCM

Người đăng: phoipha, Ngày đăng: 01-08-2014, 6869 Views

Danh sách Ban thường trực hội đồng họ Phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Khóa III năm 2012 – 1025
 ( Theo quy chế ngày: 22/9/2912)
TT Họ và tên Chức vụ ĐT Liên lạc Phụ trách Ghi chú
1 Phạm Văn Căn Chủ tịch HĐ 0903691108 Ban cố vấn, đối ngoại, thi đua, khen thưởng
2 Phạm Thường Phan P.Chủ tịch TT 0903809501 Tổ chức – khuyến học, khuyến tài
3 Phạm Ngọc Dũng P.Chủ tịch HĐ 0903992969 Đối ngoại, tập hợp doanh nhân
4 Phạm Văn Nam Ủy viên TT 0915266397 Trưởng ban thư ký-thông tin-tuyên truyền
5 Phạm Ngọc Phước Ủy viên TT 0903908495 Trưởng ban tài chính
6 Phạm Bá Nhiễu Ủy viên TT 0903744747 Trưởng ban Biên tập trang Web
7 Phạm Hồng Sơn Ủy viên TT 0913719000 Trưởng ban Văn hóa – Văn nghệ
8 Phạm Bá Đước Ủy viên TT 0903936701 Trưởng ban thăm hỏi, kết nối
9 Phạm Văn Tuyên Ủy viên TT 0903353699 Trưởng ban lễ tân
 10 Phạm Trúc Thy Ủy viên TT 0918233203 Trưởng ban tuổi trẻ

Các bài viết khác :