Quy ước Khuyến học – Khuyến tài – HĐ HP TP.HCM

Người đăng: phoipha, Ngày đăng: 05-08-2014, 4426 Views

QUY ƯỚC

VỀ KHUYẾN HỌC KHUYẾN TÀI

Khuyến học, khuyến tài là một trong những nội dung trọng tâm trong hoạt động của Hội đồng họ Phạm Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là HĐHP TPHCM),  nhằm góp phần vinh danh các nhân tài họ Phạm đã có công với dân với nước, khen thưởng các cháu học sinh – sinh viên (viết tắt là HSSV), các cháu có hoàn cảnh khó khăn nhưng hiếu học để ổn định học tập.

Screen Shot 2014-08-02 at 12.46.46 PM

Theo Quy chế hoạt động Quỹ Tấm lòng vàng họ Phạm Việt Nam: Việc vinh danh các nhân tài họ Phạm, khen thưởng HSSV trong học tập đạt thành tích cấp quốc gia, quốc tế và cấp học bổng cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do Thường trực Hội đồng họ Phạm Việt Nam xét và quyết định hai năm một lần.

Hội đồng họ Phạm Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ tham gia đóng góp xây dựng Quỹ Tấm lòng vàng họ Phạm Việt Nam và thực hiện việc khuyến học – khuyến tài trong phạm vi TPHCM với nội dung cụ thể như sau:

  1. Khen thưởng học sinh giỏi và cấp học bổng:

Tất cả các học sinh có bố mẹ họ Phạm là thành viên của Hội đồng họ Phạm các quận, huyện, Hội đồng Dòng tộc, Hội đồng Gia tộc trực thuộc HĐHP TPHCM đều được xét thưởng và cấp học bổng với các điều kiện sau:

a –  Là học sinh giỏi trong kỳ thi các môn học do Thành phố và các quận, huyện tổ chức, kể cả các môn năng khiếu như: nhạc, họa, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao… được các cấp tổ chức thi cấp giấy khen hoặc giấy công nhận thành tích.

 b – Là học sinh giỏi toàn diện cả năm học (theo điểm tổng kết) của các trường phổ thông, được nhà trường cấp giấy khen.

 c – Các cháu có hoàn cảnh đặt biệt, vượt khó hiếu học và cần sự trợ giúp để ổn định học tập.

 

  1. Cách thực hiện và thời gian xét duyệt:

Các Hội đồng họ Phạm quận, huyện, Hội đồng Dòng tộc, Gia tộc cần quan tâm hơn nữa đến việc khuyến học, khuyến tài trong cộng đồng bà con họ Phạm tại Thành phố.

Hàng năm các hội đồng trực thuộc lập danh sách kèm theo bản photocopy giấy công nhận học sinh theo mục 1 (a,b) và các cháu có hoàn cảnh đặc biệt theo mục 1 (c) có xác nhận của hội đồng thành viên gửi về Ban khuyến học, khuyến tài thuộc HĐHP TP.HCM trước 15 ngày so với ngày Giỗ Tổ họ Phạm (20/7 âm lịch) để hội đồng xét duyệt và công bố vào dịp lễ giỗ.

Những học sinh giỏi được xét sẽ được cấp giấy khen, các cháu được xét học bổng sẽ được nhận thư động viên của HĐHP- TPHCM. Số tiền thưởng và trợ cấp do Thường trực hội đồng quy định phù hợp với điều kiện của từng năm.

  1. Xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài:

Để có nguồn tài chính đóng góp xây dựng Quỹ Tấm lòng vàng họ Phạm Việt Nam, khen thưởng học sinh giỏi và cấp học bổng cho các cháu có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn, HĐHP- TPHCM  kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, doanh nhân và toàn thể bà con trong cộng đồng họ Phạm cùng chung tay đóng góp tạo nguồn kinh phí cho dòng họ chúng ta thực hiện việc khuyến học , khuyến tài đạt kết quả tốt đẹp. Xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài với sự quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch trong sử dụng.

  1. Quy định chung:

Bản Quy ước này đã được Thường trực Hội đồng họ Phạm Tp.HCM thông qua ngày 26/4/2013. Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì cần bổ sung thay đổi thì Thường trực Hội đồng và Ban Khuyến học, khuyến tài sẽ xem xét quyết định.

Bản Quy ước này được thực hiện kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2013.

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15/5/2013

TM. TT.Hội Đồng họ Phạm Tp.HCM

Phó Chủ tịch Thường Trực

Kiêm Trưởng Ban Khuyến học, khuyến tài

 

 

Phạm Thương Phan

(Đã ký)

Các bài viết khác :